YouTube Видео

Прекрасен документарен филм. За превод треба да се притисне опцијата CC во долниот десен агол од You Tube видеото

На следниот филм е прикажано значењето на “Законот на атракција”